DIGIAGE Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimi - KVKK

Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 17.02.2022

Veri Sorumlusu Kimliği:

DIGIAGE A.Ş.

Yazışma Adresi: Muallimköy Mahallesi, Deniz Caddesi, No:143 Kat:3, Gebze, Kocaeli, Türkiye

E-posta: kvkk@digiage.com.tr

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

İşbu aydınlatma metni https://www.digiage.com.tr/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Adreslerde bulunan çerez verileriyle ilgili olarak ayrıca Çerez Bildirimini inceleyebilirsiniz. Bu adresler üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

  • Katılımcı Başvurularının Alınması
  • Gönüllü Başvurularının Alınması
  • Uzman/Gönüllü Başvurularının Alınması,
  • Girişimci/Destekçi Başvurularının Alınması
  • Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve Süreç İyileştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam ve Kampanya Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz https://www.digiage.com.tr/ adresinde yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-sitesi ara yüzüne yüklenmektedir. Verilerinizi işlerken “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.

Çerez Bildirimi

Son Güncelleme: 17.02.2022

Çerez bildirimi, https://www.digiage.com.tr/ adresini ziyaret eden ve kullanan kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayar veya mobil cihazınızda saklanan ve söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Yukarıda bahsedilen adreslerin ziyaretçileri ve kullanıcılarıyla ilgili çerezler işleriz. Bununla birlikte adresler üzerinde hem birinci parti çerezler (doğrudan bizim tarafımızdan yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (bizim haricimizdeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Kullandığımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz birinci parti çerez türleri şu şekildedir:

Zorunlu (Temel) Çerezler: Adreslerde yer alan fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve adres üzerinden sunulan hizmetin eksiksiz yerine getirilebilmesi için kullanımı zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, adreste oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması fonksiyonların kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Kalıcı Çerezler: Adreslerin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu çerezler, kullanım parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran, adresi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Adrese nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi adresi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.